Kustartilleriets kamratföreningar genomför återträff 2018-08-24--26.

Återträffen genomförs på Kungsholms Fort i KA 2 Kamratförenings regi.

Program i stort

Fredagen den 24 augusti, klockan 15:00, samlas samtliga deltagare från kamratföreningarna på Finskans brygga. Efter överfart till Kungsholms fort genomförs inkvartering samt förberedelser för kvällens Högtidsmiddag i stora matsalen.

Under lördagens förmiddag besöker vi Marinbasen och Marinens Dag samt Sjöstridsskolan. På eftermiddagen genomförs en rundtur omfattande besök på KA 2 samtliga regementsområden. Kvällen avslutas med en Kamratträffsmiddag på mässen i Norra Befälshuset.

På söndag förmiddag besöker vi Rörliga museet på Aspö.

Kommendantur

Chefen för Marinbasen stödjer våra kamratföreningars återträff genom att låta oss disponera Kungsholms fort för logi och samkväm. Sjötransporter och förplägnad köper vi av lokala entreprenörer.

Kostnader per deltagare är endast 600 kr.

För denna avgift erhålls:

  • Logi med fria sängkläder, handduk
  • Högtidsmiddag
  • Kamratträffsmiddag
  • Frukost lördag och söndag
  • Fika enligt detaljprogrammet.

Under evenemanget kommer mässen att vara öppen för försäljning av förfriskningar med mera. Endast kontant betalning kan genomföras.

 

Väl mött kamrater!