Kustartilleriets kamratföreningar har genomfört återträff 2018-08-24--26.

Återträffen genomfördes på Kungsholms Fort i KA 2 Kamratförenings regi. Vi var cirka 100 deltagare som träffades och mindes tider från förr. 

Mycket trevligt att få träffa gamla kamrater. 

 

Tack kamrater för en mycket trevkig helg!

 

Bengt Ettedahl