Anmälda KA 2:are till KA Återträff

Cent Alritzson
Saga Brandt
Bengt Ettedahl
Stefan Feldt
Peter Glimvall
Inger-Maj Gustafsson
Peter Hoffmann
Erling Holmberg
Roland Hultgren
Lars Iger
Lena Jakobsson
Åke Jeansson
Max Johansson
Olle Johansson
Carl-Gustaf Johansson
Göte Karlsson
Åse-Liv Karlsson
Göran Kockum
Lisbet Landin
Lennart Larsson
Bengt-Göran Lexhagen
Johan Lindeberg
Reine Lindqvist
Freddy Lundmark
Sture Malmgren
Lars Matsson
Leif Nilsson
Fredrik Pålsson
Marcus Stenlund
Per Stenmalm
Niclas Tjäder
Günter Villman
Birger Werner
Yvonne Wirbrand
Mats Åfeldt
Lars Ågren
Anders Öderwall
OBS! Detta är de KA 2:are som har anmält sig. Övriga kontingenters anmälningar läggs upp när samtliga deltagare har genomfört inbetalning av anmälningsavgiften.