Anmälningsförfarande till Kamratföreningarnas event 2018-08-24—26

Årets event i Karlskrona utgår ifrån Kungsholms Fort där C Marinbasen har tilldelat oss möjligheten att disponera fortets lokaler för förläggning och samkväm. Vi har allokerat plats för cirka 100 deltagare.

Respektive kontingent erhåller möjligheten att deltaga med antalet medlemmar enligt nedan:

Förening

Antal

Vapenbröderna

20

KA 2 Kamratförening

30

Kamratföreningen Gotlands kustartillerister   

20

Kustartilleriets kamratförening i Göteborg

20

KA 5  Kamratförening

10

 

 

 

Vid behov av utökad ram anmäls detta på 0733-30 95 30 eller via e-post bengt@ettis.net

Respektive kontingent upprättar deltagarlista enligt nedanstående modell

(Excel format om möjligt):

Personnummer

Namn

Anmärkning

 

 

 

 

OBS! Vi måste ha medlemmarnas personnummer då detta är ett krav från Marinbasens säkerhetsavdelning.

Kontingentens deltagarlista insänds före 2018-07-01, via e-post, till bengt@ettis.net.

Respektive kontingent ansvarar för godkännande av anmälan om deltagande (att plats finns inom ramen för tilldelat antal). Därefter betalar deltagaren in avgiften enligt nedan.

Avgiften, 600 kr, sätts in på:

KA 2 Kamratförenings Plusgiro kontot 98067-2 med referens till eget personnummer (för att kunna identifiera den anmälda individen).

KA 2 Kamratförenings medlemmar anmäller sitt intresse till bengt@ettis.net eller på 0733-30 95 30. Det går även bra att anmäla sig via anmälningsformuläret. OBS anmälan skall vara klar före 2018-07-01 (om plats finns)